PRAWNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI NA TERENIE KRAJU

Opis

SKUTECZNA WINDYKACJA OD FIRM I OSÓB PRYWATNYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU ORAZ UE.

Kancelaria prawno Windykacyjna FONSURIS specjalizuje się w windykacji należności czyli dochodzeniu roszczeń w sytuacji, gdy dłużnik uchyla się od uregulowania należnej zapłaty.
Przychodzimy z pomocą w sytuacjach w których bezskutecznie starasz się odzyskać swoje pieniądze od dłużnika.

Odzyskujemy należności z tytułu:
* roszczeń alimentacyjnych
* umów pożyczek, niewykonania umowy, wpłaconych zaliczek, kar umownych
* umowy notarialnej
* umowy najmu mieszkań, domów
* weksli
* faktur
I inne zapisy.

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe usługi windykacji należności poczynając od działań polubownych poprzez model windykacji sądowej aż po windykację przedegzekucyjną i egzekucyjną, prowadzoną przy współpracy z komornikiem.
W przypadku gdy działania polubowne nie przynoszą efektu, w ramach windykacji sądowej zapewniamy reprezentację procesową. Po zakończonym postępowaniu sądowym podejmujemy próbę polubownego odzyskania należności. Niekiedy konieczna staje się współpraca z komornikiem sądowym.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
KANCELARIA PRAWNO WINDYKACYJNA FONSURIS
UL. KS. ZYGMUNTA GOLIANA 4B
KRAKÓW, WIELICZKA
tel. +4853619757
e-mail: fonsuris@gmail.com

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

JOLANTA JAŁOCHA

December 18, 2022 20:42
Telefon kontaktowy: 536197577
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wbedzinie.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj
Loading...